אהילי מנורות מקלף ספר תורה

מוצג שחזר אלינו לאחר היעדרות ממושכת לצרכי שימור, נכנס לתצוגה היום במוזיאון מרתף השואה.
אהילי מנורות מקלף ספר תורה שיוצרו ע"י הנאצים כחלק מאג'נדה להשפלת המסורת היהודית.
בקלף ניתן לקרוא בבירור את הפסוקים מחומש בראשית פרקים ל"ח - ל"ט
המנורות מצטרפות לשורת מוצגים ארוכה ביניהם תיקים, נעליים, ומעילים שכולם יוצרו ע"י המשטר הנאצי מיריעות ספר תורה במטרה לכבות את הרוח היהודית שפיעמה למרות הכל בגטאות ובמחנות ההשמדה.