תרומות

תמכו בנו

“…כל יהודי בכל דור ודור, חייב לראות עצמו כאילו היה שם, בדורות ובמקומות ובאירועים שקדמו לו.  לפיכך עודני נודד, אבל לא בדרכים הנידחות של העולם.עתה אני נודד במרחבי הזמן, נע מדור לדור, נוסע בנתיבי הזיכרונות… וכשם שאנו נתבעים, בכוחו של הזיכרון, להשתתף בכל יום ובכל אירוע של עברנו, כך אנחנו נתבעים, בכוחה של התקווה, להתבונן לכל יום ויום של עתידנו…”

נאום הנשיא ויצמן בפני חברי הפרלמנט הגרמני, תשנ”ו

אנו במוזיאון מרתף השואה מבקשים לחבר את שברי הזיכרון זה אל זה, ומנבכי העבר לבנות את העתיד.

אנו מודים לך על תרומתך

holocaust-slide-img-7
holocaust-slide-img-6
holocaust-slide-img-5
holocaust-slide-img-4
holocaust-slide-img-3
holocaust-slide-img-8
holocaust-slide-img-2
holocaust-slide-img-1
holocaust-slide-img-12
holocaust-slide-img-11